سامانه همیار مشتری

ideh

سامانه “همیار مشتری”، به منظور کاهش زمان صرف شده برای تکمیل فرم های درخواست خدمات بانکی توسط مشتری، که به تبع آن، کاهش زمان انتظار مشتریان در شعبه را به دنبال خواهد داشت، طراحی گردیده است. این سامانه، مبتنی بر وب است و با ارایه صفحات مناسب به مشتری این امکان را فراهم می نماید که با ورود شماره حساب توسط مشتری، اطلاعات پایه مرتبط با مشتری، توسط سامانه در فرم درج شده و نیازی به درج آنها از طرف مشتری نباشد و فقط اطلاعات مکمل فرم توسط مشتری درج گردد. پس از ثبت درخواست در این سامانه توسط مشتری، درخواست های مزبور حسب مراجعه مشتری به هر یک از شعب بانک، در بستر Sharepoint پیگیری و چاپ می گردد.
اهداف سامانه همیار مشتری
سامانه همیار مشتری به منظور تسهیل روند پاسخ دهی به مشتریان در شعب بانک ایجاد شده است. این سامانه در حال حاضر با امکان ثبت فرم های بانکی در بستر وب، خدمات ذیل را به مشتریان ارایه می دهد:

• درخواست واریز
• درخواست تعریف مشتری
• در خواست افتتاح حساب
• در خواست خدمات کارت
• درخواست انتقالی
• درخواست برداشت
• درخواست چک بانکی
• درخواست چک بین بانکی
• درخواست پرداخت الکترونیکی بین بانکی – پایا
• دستور پرداخت سامانه تسویه ناخالص آنی – ساتنا
• دستور عدم پرداخت وجه چک
• خدمات CIP – Commercially Important Person

ویژگی های سامانه همیار مشتری
• دریافت فرم ها از طریق وب و ارسال به پورتال داخلی بانک به منظور چاپ فرم های کامل شده در شعب
• ارایه سرویس به منظور پشتیانی از سامانه موبایل بانک
• مدیریت بایگانی درخواست ها
• کنترل شرایط لازم برای ثبت فرم ها
• امکان ثبت فرم برای تمامی شعب و حضور در شعبه انتخابی
• امکان چاپ فرم ها با چاپگرهای موجود در شعب