سامانه درخواست دسته چک

ideh

علاوه بر قابلیت پوشش فرآیندهای ستادی بانک، امکان پشتیبانی از فرآیندهای عملیاتی را نیز در شعب بانک ها فراهم می آورد. از جمله این فرآیندها می توان به فرآینده درخواست و صدور دسته چک در شعب اشاره نمود که از اهمیت و پیچیدگی های خاصی برخوردار می باشد. این فرآیند طولانی، زمان بر و تکراری است و به همین جهت در بسیاری از بانک ها و موسسات مالی به صورت مکانیزه در آمده است.

اهداف سامانه صدور دسته چک
• کاهش مدت زمان درخواست
• کاهش هزینه های ناشی از مفقودی به دلیل دریافت تاییدیه
• استعلام سریع از بانک مرکزی پیش از صدور دسته چک
• کاهش هزینه های فرآیند صدور
• ارایه خدمات دسته چک به انواع مشتریان حقیقی، حقوقی و مشترک
• دریافت اطلاعات دقیق از مشتریان طی فرآیند درخواست و صدور
• امکان مدیریت و تغییر فرآیند در شرایط خاص
• امکان اخذ مجوز برای مشکلات احتمالی
• دسترسی سریع به گزارش درخواست های شعب

ویژگی های اصلی سامانه صدور دسته چک
• ثبت درخواست دسته چک توسط شعب
• استعلام از بانک مرکزی به منظور شناسایی سوابق چک های برگشتی مشتری
• امکان تحویل دسته چک در شعب دیگر
• امکان درخواست دسته چک از ساختارهای الکترونیک از جمله پیشخوان مجازی بانک آینده یا نظایر آن
• امکان بررسی و استعلام مشتریان با حساب مشترک
• امکان تحویل دسته چک در شعب با استفاده از درخواست مجوز
• امکان ارسال اطلاعات پس از تایید به سیستم چاپ و صدور دسته چک
• ارایه کنترل های مورد نیاز بر روی درخواست ها پیش از ثبت
• امکان گزارش گیری از فرآیند مرحله به مرحله صدور دسته چک