سامانه وصول مطالبات

ideh

افزایش مانده مطالبات غیرجاری بانک ها علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مجدد، بعنوان یک عامل تهدیدکننده برای بانک ها محسوب می‌‎گردد. لذا بانک ها موظفند در خصوص کاهش مطالبات غیرجاری و رساندن آن به سطح استاندارد و استفاده دوباره از منابع در چرخه فعالیت بانک ها، تلاش مستمر و گسترده‌ای داشته باشند. در جهت کاهش حجم مطالبات، لازم است مراحل و اصول اعتبارسنجی و تشخیص وضعیت مالی و اعتباری مشتریان و شناخت ریسک‌های ناشی از پرداخت تسهیلات و اخذ وثایق و تضامین مناسب در زمان اعطا رعایت شده تا اطمینان از برگشت منابع صرف‌شده برای اعطای تسهیلات حاصل گردد.
مطالبات سررسیدگذشته اثر منفی و بازدارنده بر سوددهی بانک ها دارند؛ لذا باید مرتباً پیگیری لازم انجام شود تا از سررسید گذشته شدن تسهیلات اعطایی جلوگیری گردد. در این راستا، نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی و نظارت بر فعالیت مشتری از طریق عملکرد حساب ها و گردش عملیات وی، بسیار مهم است. با این وجود چنانچه علیرغم پیشگیری‌های صورت‌پذیرفته، تسهیلات به سرفصل غیرجاری منتقل گردند، مسوولین شعب موظف هستند با تشکیل جلسات، مذاکره مستمر و هماهنگی با مشتری، راهکارهای خروج تسهیلات از وضعیت غیرجاری را بررسی نموده و با لحاظ نمودن حقوق و مصالح بانک، تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.
معاونت امور اعتباری بانک ها مسوولیت شناسایی و وصول مطالبات معوق بانکی را بر عهده دارند. افزایش میزان این قبیل مطالبات و انکار ناپذیر بودن تاثیر کاهش آنها بر ارزش افزایی و سودآوری بنگاه های مالی در سال های اخیر باعث توجه و تمرکز بیشتر بر این موضوع شده است. بر همین اساس، سامانه وصول مطالبات به منظور مدیریت تسهیلات اعطایی توسط شعب و پیگیری وصول مطالبات مربوط به آنها در کوتاه ترین زمان ممکن و به مناسب ترین شیوه در بستر Sharepoint طراحی و پیاده سازی شده است.

ویژگی های سامانه وصول مطالبات
• مشاهده وضعیت تسهیلات در هر شعبه
• مدیریت تسهیلات و گزارش های مرتبط توسط اداره وصول مطالبات
• مدیریت درخواست های مرتبط با وصول مطالبات (بخشودگی، تهاتر و …)
• استخراج و ارسال روزانه اطلاعیه برای پرونده های تسهیلاتی که سررسید آنها نزدیک است
• استخراج و ارسال روزانه اخطاریه برای تسهیلات با دیرکرد بیش از مدت معین
• امکان اتصال به سامانه های ارسال پیامک و تلفن گویا برای ارسال اطلاعیه و اخطاریه خودکار
• امکان استخراج تسهیلات با دیرکرد و انتقال آنها به کارتابل شعبه برای تعیین تکلیف و ایجاد فرآیند پیگیری
• امکان ارجاع فرآیند پیگیری توسط مدیر ارشد هر واحد به کارشناس مسئول و یا خارج نمودن فرآیندهای پیگیری از کارتابل ایشان و ارجاع به فرد دیگر
• امکان ثبت انجام انواع عملیات پیگیری مانند تماس تلفنی، ارسال پیامک، ارسال اخطاریه کتبی، ثبت اجراییه و نظایر آن برای مشتری، ضامن و سایر ذینفعان
• امکان کنترل سقف مقرر اقدام و ارجاع خودکار به واحدهای بالا دستی نظیر اداره پیگیری وصول مطالبات یا امور حقوقی
• گنجاندن مفهوم شعبه، منطقه، اداره وصول مطالبات و اداره حقوقی (ساختار سازمانی بانک مؤثر در پروژه)
• به روز رسانی منظم اطلاعات – با توجه به وجود منابع داده‌ای متعدد بخصوص در مورد تسهیلات بانک آینده
• نمایش لیست تعهدات مستقیم و غیرمستقیم مشتری
• نمایش کامل اطلاعات، اقلام داده‌ای و جزئیات تسهیلات
• نمایش اطلاعات مربوط به ضامنین و وثایق مربوط به هر پرونده تسهیلاتی