مدیریت جامع ارتباط با مشتریان
CRM

راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری، بخشی از استراتژی کسب و کار است که هدف آن صرفاً به افزایش میزان فروش و سوددهی محدود نمی‌شود. سازمانها با بکارگیری این راهکارها تلاش دارند به دیدگاهی منحصر بفرد و یکپارچه از مشتری و یک راه‌کار مشتریمدارانه دست یافته و با افزایش میانگین سطح رضایت مشتری، زنجیره تبادلات بلند مدت بین شرکت و مشتریان را تقویت و سودآور نمایند.
تیم تخصصی CRM در این شرکت با درک تفاوت های میان صنایع و کسب و کارهای مختلف و برخورداری از تجارب موفق و ارزشمند در حوزه پیادهسازی این سامانه ها با استفاده از Microsoft Dynamic CRM در سازمان های مختلف اعم از مراکز تماس، بانک ها و شرکت های خدماتی، می تواند همراهی مطمئن و کارآزموده در ایجاد و توسعه سامانه های CRM باشد. این تیم از تخصص هایی مشتمل و نه محدود به موارد زیر برخوردار است:

• Enterprise Class CRM Solutions
• MS Dynamic CRM SDK/ToolKit Development
• Knowledge-Base Integration
• Call Center Oriented CRM Development and Implementation

 

در یک دسته بندی کلی، می توان سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) را به سه دسته عملیاتی (Operational)، تحلیلی (Analytical) و تعاملی (Collaborative) تقسیم نمود. رایج ترین سناریو در استقرار سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان عبارت است از پیاده سازی یک CRM تعاملی و تبدیل آن به CRMای از نوع عملیاتی یا تحلیلی. این بدان معناست که در رویکرد رایج نسبت به پیاده سازی این قبیل سامانه ها اولویت با ساختارهای تعاملی است. CRMهای تعاملی را می توان به دو گروه مرکز تماسی (Call Center) و خدماتی (Service) افراز نمود. این دو گروه به لحاظ نحوه پیاد ه سازی، ماهیت کسب و کار هدف، کاربران سامانه، شکل و معماری بهره برداری از سامانه، قالب، حجم یا نوع اطلاعات جمع آوری شده و نحوه و نوع گزارشگری های مورد نیاز تفاوت های بنیادین دارند و نیازمند رویکردهای اجرایی متفاوتی هستند.