توسعه کسب و کارهای الکترونیکی
E-Commerce

نقش کسب و کارهای الکترونیکی در تغییر تعریف و هویت رایج مشاغل و خدمات بر کسی پوشیده نیست. اقبال سازمان ها و صنایع نیز به ارایه خدمات و محصولاتشان از این طریق طی سال های اخیر رشد فزآینده و چشمگیری داشته است. این گرایش حول دو محور افزایش سودآوری و کاهش هزینه ها متمرکز است و در این میان نقش راهبردی و تحول آفرین این رویکرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت رهیاب رایان فردا با برخورداری از شرکای تجاری استراتژیک و امکانات انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری گسترده در این حوزه، طرحی دقیق و بلند مدت را دنبال می کند و در این میان از همکاری و مشارکت راهبردی با صاحبان کسب و کارهای استقبال می نماید.

تیم توسعه کسب و کارهای الکترونیکی این شرکت علاوه بر بهره گیری از تجارب بسیار، تخصص هایی مشتمل و نه محدود به موارد زیر را داراست که می تواند در موفقیت طرح های مشتریان و شرکای تجاری این شرکت نقش کلیدی و موثری ایفا نماید:

• نیازسنجی، شناخت، امکان سنجی و تدوین طرح های تجاری
• تدوین و طراحی استراتژی های نوین کسب و کار
• شناخت و طراحی محصول و خدمات مورد نیاز جامعه هدف (Target Audience)
• شناخت، استخراج، طراحی/بازطراحی یا مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
• طراحی و پیاده سازی معماری(Architecture)، زیرساخت (Infrastructure) و ابزارهای مورد نیاز
• تحقیق و توسعه در زمینه شناسایی رقبا و راهکارها