پرتال جامع فرآيندهاي سازمان مبتنی بر
MS SharePoint

بکارگیری راهکارهای جامع مبتنی بر MS SharePoint در حوزه های مختلف صنایع از جمله بازرگانی، خدمات یا مالی و پولی می تواند
قابلیت های بسیاری را در زمینه مدیریت و توسعه فرآیندها و نیز راهبری و نظارت بر کسب و کارها برای سازمان ها به ارمغان آورد. این راهکارها در قالب یک پورتال می توانند به عنوان زیر ساخت اصلی مورد نیاز برای پیاده سازی سامانه های متنوع و متعدد بسیار به ویژه سامانه های مدیریت کار تیمی (Teamwork Management)، مدیریت اسناد و مدارک (EDMS)، هوش تجاری (BI)، اتوماسیون اداری (Office Automation)، مدیریت/پیگیری امور محول شده (Task Management/Tracking)، مدیریت پروژه (Project Management)، مدیریت دانش (KM) و نظایر آن مورد استفاده قرار گیرند.
تیم تخصصی SharePoint این شرکت، متشکل از کارشناسان نخبه و شناخته شده این حوزه با سال ها تجربه موفق در پیاده سازی راهکارهای مختلف در سازمان های بزرگ و مهم، قادر است با قرار گرفتن در کنار مشتریان ما و ارایه و اجرای راهکاری مناسب، آنها را در نیل به اهدافشان یاری نماید. تخصص های تیم SharePoint شامل و نه محدود به موارد زیر می باشد:

• SharePoint Architecture Management
• SharePoint Installation and Farming
• SharePoint Governance
• SharePoint Designer
• SharePoint IT PRO
• SharePoint Development
• SharePoint BI